Regulamin zapisów

  1. W celu rezerwacji terminu wizyty należy wpłacić zadatek 10% od usługi w dniu rezerwacji zabiegu lub 1-2 dni od dnia rezerwacji. Po tym czasie rezerwacja zostaje odwołana.
  2. Zadatek jest wliczany w cenę zabiegu.
  3. Zadatek należy wpłacić osobiście na konto:
    23 1140 2004 0000 3002 8317 5056, PMU Anastasiia Ivashchenko, tytuł: imię; nazwisko, data i godzina zabiegu.
  4. W przypadku rezygnacji zadatek w tym samym dniu zadatek nie jest zwracany.
  5. Wizytę można przełożyć po wcześniejszym ustaleniu i zgodzie obu stron najpóźniej do 24h przed wizytą.
  6. Upewnij się przed zapisem, czy nie występują przeciwwskazania do zabiegu. Pamiętaj o wysłaniu zdjęcia, jeśli masz stary MP.
  7. Zastrzegam sobie prawo odmówienia wykonania zabiegu, jeśli zostały zatajone informacje w zakresie stanu zdrowia, przyjmowanych leków oraz w przypadku wystąpienia nieporozumień na płaszczyźnie estetycznej.

kobieta w pomarańczowym żakiecie